Prawo w turystyce: Reklamacja imprezy turystycznej | 123.mazury.pl


Planujesz spędzić urlop na wycieczce organizowanej przez biuro podróży. Koniecznie dowiedz się kiedy przysługuje ci prawo do złożenia reklamacji oraz co taka reklamacja powinna zawierać.

Akty prawne, dzięki którym masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec nierzetelnego biura podróży znajdują się w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o usługach turystycznych.

Pamiętaj!

  • prawo do reklamacji przysługuje ci niezależnie od tego w jakim trybie zakupiona została wycieczka (np. oferty typu last minute czy first minute też podlegają reklamacji)
  • reklamację zawsze składamy u organizatora wycieczki, także wtedy, gdy wycieczka była kupowana u agenta
  • jeśli usługa lub usługi nie są wykonywane zgodnie z treścią zawartej umowy, należy o tym poinformować organizatora oraz wykonawcę usługi turystycznej jak najszybciej, jeśli to możliwe to w trakcie trwania imprezy czy wyjazdu
  • na złożenie właściwej reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej (reklamację możemy złożyć także w trakcie wyjazdu)
  • składając reklamację starajmy się jak najdokładniej opisać wszystkie fakty, które mogą mieć znaczenie dla uznania naszej reklamacji. Warto dołączyć do niej zebrane dowody, np. zdjęcia bądź nagrane filmy.

 

Składana reklamacja powinna zawierać nasze dane osobowe, dane organizatora wycieczki, przedmiot reklamacji (czyli to, co według nas było niezgodne lub nierzetelnie, wykonane niezgodnie z treścią zawartej umowy), wszelkie posiadane dowody na nierzetelnie wykonaną umowę przez biuro podróży oraz wysokość żądanej przez nas kwoty odszkodowania.

Po wysłaniu reklamacji musimy uzbroić się w cierpliwość. Biuro podróży ma bowiem aż 30 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni organizator imprezy turystycznej nie ustosunkuje się do naszej reklamacji, wówczas automatycznie reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

Tekst powstał przy współpracy z: Marta Dubiec – Radca Prawny Gorzów Wielkopolski – www.kancelariadubiec.pl

Używamy plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. View more
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności i Cookies.

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online. 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.< Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania zoptymalizowanych treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach. Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików.     Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018
Save settings
Cookies settings