Planujesz spędzić urlop na wycieczce organizowanej przez biuro podróży. Koniecznie dowiedz się kiedy przysługuje ci prawo do złożenia reklamacji oraz co taka reklamacja powinna zawierać.

Akty prawne, dzięki którym masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec nierzetelnego biura podróży znajdują się w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o usługach turystycznych.

Pamiętaj!

  • prawo do reklamacji przysługuje ci niezależnie od tego w jakim trybie zakupiona została wycieczka (np. oferty typu last minute czy first minute też podlegają reklamacji)
  • reklamację zawsze składamy u organizatora wycieczki, także wtedy, gdy wycieczka była kupowana u agenta
  • jeśli usługa lub usługi nie są wykonywane zgodnie z treścią zawartej umowy, należy o tym poinformować organizatora oraz wykonawcę usługi turystycznej jak najszybciej, jeśli to możliwe to w trakcie trwania imprezy czy wyjazdu
  • na złożenie właściwej reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej (reklamację możemy złożyć także w trakcie wyjazdu)
  • składając reklamację starajmy się jak najdokładniej opisać wszystkie fakty, które mogą mieć znaczenie dla uznania naszej reklamacji. Warto dołączyć do niej zebrane dowody, np. zdjęcia bądź nagrane filmy.

 

Składana reklamacja powinna zawierać nasze dane osobowe, dane organizatora wycieczki, przedmiot reklamacji (czyli to, co według nas było niezgodne lub nierzetelnie, wykonane niezgodnie z treścią zawartej umowy), wszelkie posiadane dowody na nierzetelnie wykonaną umowę przez biuro podróży oraz wysokość żądanej przez nas kwoty odszkodowania.

Po wysłaniu reklamacji musimy uzbroić się w cierpliwość. Biuro podróży ma bowiem aż 30 dni na ustosunkowanie się do naszej reklamacji. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni organizator imprezy turystycznej nie ustosunkuje się do naszej reklamacji, wówczas automatycznie reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

Tekst powstał przy współpracy z: Marta Dubiec – Radca Prawny Gorzów Wielkopolski – www.kancelariadubiec.pl